ஒரு உலகளாவிய சமூகம்

ஆராய்ச்சி மற்றும் கற்பித்தலுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது

அல்லைட் அகாடமி வெளியீடுகளுக்கான வடிவமைத்தல் வழிகாட்டுதல்கள்

ஜர்னல் மற்றும் செயல்முறைகள் வடிவமைத்தல்

உங்கள் காகிதத்தை வடிவமைப்பதற்கான படிப்படியான வழிகாட்டியாக செயல்பட விரிவான வடிவமைப்பு வழிமுறைகளை (DOCX) வடிவமைத்துள்ளோம் . மைக்ரோசாப்ட் வேர்ட் 2007 என்பது இன்று பயன்பாட்டில் உள்ள பொதுவான சொல் செயலிகளில் ஒன்றாக இருப்பதால், அந்த மென்பொருளைச் சுற்றி வடிவமைப்பு வழிகாட்டுதல்களை வடிவமைத்துள்ளோம். இருப்பினும், பெரும்பாலான கட்டளைகள் மற்றும் வழிமுறைகள் MS Word இன் பிற பதிப்புகளுக்கு உலகளாவியவை. விரிவான வடிவமைப்பு வழிமுறைகள் (DOCX) கோப்பை உங்கள் கணினியில் பதிவிறக்கம் செய்து ("இணைப்பை இவ்வாறு சேமி...") மற்றும் MS Word இல் திறக்கவும். அறிவுறுத்தல்கள் உங்கள் காகிதத்தை வடிவமைப்பதன் மூலம் உங்களை அழைத்துச் செல்கின்றன. காகிதத்தை வடிவமைத்தவுடன், அதை PDF கோப்பாக மாற்றுவீர்கள் (அல்லது ஏற்றுமதி செய்யலாம்). தாளின் PDF நகலைப் பார்த்து, அது சரியாக இருப்பதை உறுதிசெய்து, அறிவுறுத்தல்களின்படி சமர்ப்பிக்கவும்.

நேரடி ஜர்னல் சமர்ப்பிப்பு வடிவமைப்பு

நேரடி ஜர்னல் சமர்ப்பிப்பு செயல்முறை அல்லது துரிதப்படுத்தப்பட்ட ஜர்னல் மதிப்பாய்வு செயல்முறை மூலம் பரிசீலனைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள், இந்த வடிவமைப்பு வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றத் தேவையில்லை. இந்தத் தாள்கள், அந்த தலைப்புப் பக்கத்தைத் தாண்டி எந்த ஆசிரியரின் தகவலும் இல்லாமல் நீக்கக்கூடிய தலைப்புப் பக்கத்தைச் சேர்க்க வேண்டும் (அது மதிப்பாய்வு செய்வதற்கு முன் அகற்றப்படும்). அவை Word அல்லது PDF வடிவத்தில் இருக்கலாம். பத்திரிகை வெளியீட்டிற்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், அவர்கள் மேலே குறிப்பிட்ட அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். சமர்ப்பிப்பு வழிமுறைகள் பக்கத்தில் ஆவணங்களை சமர்ப்பித்தல் பற்றிய தகவல்களைக் காணலாம் .