அலிட் ஜர்னல் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச்

தொகுதி 5, பிரச்சினை 2 (2021)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Development of niacinamide and calendula oil anti-acne gel using carrageenans as gelling agents.

  • Sravya Maddukuri, Lakshmi Devi G, Samyuktha Metta, KS Murali Krishna
கட்டுரையை பரிசீலி

Willingness to acceptance a covid-19 vaccine in nigeria: a population-based cross-sectional study.

  • Ekaete Alice Tobin, Martha Okonofua, Azuka Azeke, Vivian Ajekweneh, George Akpede