அலிட் ஜர்னல் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச்

தொகுதி 5, பிரச்சினை 9 (2021)

வழக்கு அறிக்கை

Immunoglobulin (IgG4) sclerosing cholecystitis-camouflaging gall bladder cancer: A case report

  • Rashpal Singh*, Puneet Mahajan, Rizul Prasher, Vivek Rajdev, Jagwinder Singh, Cliffin Mathai Kattoor, Kavita Mardi, Jagdish Gupta
ஆய்வுக் கட்டுரை

Assessment of knowledge, perception, attitude, risk factors prevention and treatment options of cancer among natives in Elgon sub-region, Uganda

  • Ali Kudamba, Jamil E Ssenku, Shaban A Okurut, Hussein M Kafero, Hakim Nusubuga, Abdul Walusansa
ஆய்வுக் கட்டுரை

Analysis of healthy lifestyle among girl-children in the notheren Nigeria

  • Adetayo Olaniyi Adeniran*,Taye Mohammed Abdullahi, Oluwadamisi Tayo-Ladega
கட்டுரையை பரிசீலி

Review on end of life care prediction by family-witnessed resuscitation

  • Adetayo Olaniyi Adeniran, Oluwadamisi Tayo-Ladega
குறுகிய தொடர்பு

COVID-19 antibody

  • Mark Jack*