பயோமெடிக்கல் இமேஜிங் மற்றும் பயோ இன்ஜினியரிங் ஜர்னல்

தொகுதி 4, பிரச்சினை 1 (2020)

சிறு கட்டுரை

In-silico based inhibition of hiv-1 subtypes by a pholiota squarrosa lectin

  • Rafia Akhlaq and Syed Abdus Subhan
தலையங்கம்

Cutting edge in Biomedical Imaging.

  • Randall Higashida
கட்டுரையை பரிசீலி

Edible plant-derived exosomes and their therapeutic applicatons

  • Polen Kocak, Ezgi Yagmur Kala, Merve Gunes, Naz Unsal, Hazal Yılmaz, Buse Metin, Fikrettin Sahin
படக் கட்டுரை

Erythematous plaque with a warty nodule on the pubis of a 79-year-old man.

  • Mounia Bennani, Jihane Ziani, Hanane Baybay, Sara Elloudi, Zakia Douhi, Fatima Zahra Mernissi