பயோமெடிக்கல் இமேஜிங் மற்றும் பயோ இன்ஜினியரிங் ஜர்னல்

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

ஜர்னல் ஆஃப் பயோமெடிக்கல் இமேஜிங் & பயோ இன்ஜினியரிங் என்பது ஒரு மதிப்புமிக்க திறந்த அணுகல், சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட இதழாகும், இது இந்தத் துறையில் தற்போதைய அறிவியல் ஆராய்ச்சி முடிவுகளை ஊக்குவிப்பதில் ஆர்வமாக உள்ளது.

 • எலாஸ்டோகிராபி
 • தொட்டுணரக்கூடிய இமேஜிங்
 • தெர்மோகிராபி
 • மருத்துவ புகைப்படம் எடுத்தல்
 • அணு மருத்துவம்
 • ஆப்டோ எலக்ட்ரோவெட்டிங்
 • செயல்பாட்டு இமேஜிங்
 • உயிரியல் இமேஜிங்
 • எக்ஸ்ரே
 • இயக்கவியல்
 • உயிரியக்கவியல்
 • பயோமெக்கானிக்ஸ்
 • உயிர் தகவலியல்
 • பிரித்தல்
 • சுத்திகரிப்பு செயல்முறைகள்
 • உயிரியக்க வடிவமைப்பு
 • மேற்பரப்பு அறிவியல்
 • திரவ இயக்கவியல்
 • உயிரியக்க வடிவமைப்பு
 • புகைப்பட ஒலி இமேஜிங் போன்றவை.

பயோமெடிக்கல் இமேஜிங், மாலிகுலர் இமேஜிங், செல்லுலார் இமேஜிங், பயோ இன்ஜினியரிங், திசு பொறியியல், உயிரியக்க வடிவமைப்பு மற்றும் அணு மருத்துவம், புகைப்பட ஒலி இமேஜிங், மைக்ரோ ஃபேப்ரிகேஷன் ஆகிய துறைகளில் நாவல் கண்டுபிடிப்புகளை விரைவாக வெளியிடுவதற்கும் புழக்கத்தில் வைப்பதற்கும் ஜர்னல் உதவுகிறது. துறையில் ஆராய்ச்சிகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் தகவல் பரவல்.