பயோமெடிக்கல் இமேஜிங் மற்றும் பயோ இன்ஜினியரிங் ஜர்னல்

தொகுதி 6, பிரச்சினை 2 (2022)

கருத்துக் கட்டுரை

Biological effectiveness affects patient treatment in proton therapy

  • Steven Kevin
விரைவான தொடர்பு

Audit of extrusion-based multi-material bioprinting forms

  • Nicholas Behzad