தாவர பயோடெக்னாலஜி மற்றும் மைக்ரோபயாலஜி ஜர்னல்

தொகுதி 3, பிரச்சினை 2 (2020)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Bacteriological Findings Of Reverse Osmosis Water From Karachi City

  • ALEENA ZEHRA JAFFRI
குறுகிய தொடர்பு

Euro Clinical Microbiology 2020 Epidemiological study of cholera outbreakduring the war in sana’a- yemen

  • Nabil Saad Harmal, Abdelkodose M. H. Abdulla, Abulilah Alharazi4, Amaludin Bin Ahmed