தாவர பயோடெக்னாலஜி மற்றும் மைக்ரோபயாலஜி ஜர்னல்

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

தாவர பயோடெக்னாலஜி மற்றும் மைக்ரோபயாலஜி ஜர்னலின் முதன்மை நோக்கம், தாவர உயிரி தொழில்நுட்பத்தின் முதன்மை, பரிசோதனை மற்றும் பயன்பாட்டு அம்சங்களுடன் நிபுணத்துவம் பெற்ற நன்கு பாராட்டப்பட்ட சக மாணவர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பிறகு உயர்தர ஆராய்ச்சி முடிவுகளை விநியோகிப்பதாகும்.

இதழ் பின்வரும் துணை தலைப்புகளில் காகித சமர்ப்பிப்புகளை வரவேற்கிறது ஆனால் அவை மட்டும் அல்ல:

 • தாவர திசு வளர்ப்பு
 • தாவர மூலக்கூறு இனப்பெருக்கம்
 • தாவர நுண்ணுயிர் தொடர்பு
 • தாவர அழுத்த உயிரியல்
 • தாவர நோயியல்
 • தாவர பரவல்
 • தாவர வளர்சிதை மாற்றம்
 • தாவர மற்றும் நுண்ணுயிர் உயிர்வேதியியல்
 • இரண்டாம் நிலை வளர்சிதை மாற்ற உற்பத்தி
 • பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல்
 • நுண்ணுயிர் பன்முகத்தன்மை
 • நுண்ணுயிர் மரபியல்
 • புரவலன்-நுண்ணுயிர் தொடர்பு
 • நுண்ணுயிர் நோய்க்கிருமி உருவாக்கம்
 • உணவு நுண்ணுயிரியல்
 • சிக்னல் கடத்தல்
 • உயிரியக்கம்
 • உயிரியல் கலவைகள்
 • நொதித்தல் தொழில்நுட்பம்
 • பயோபிராசஸ் இன்ஜினியரிங்