புற்றுநோய் மருத்துவ ஆராய்ச்சி இதழ்

கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும்

புற்றுநோய் மருத்துவ ஆராய்ச்சி இதழ் புற்றுநோய் மருத்துவ ஆராய்ச்சி மற்றும் பிற தொடர்புடைய துறைகளில் முக்கிய அறிவியல் வளர்ச்சிகளை சரியான நேரத்தில் விளக்குகிறது. இது உயர்தர ஆய்வுக் கட்டுரைகள், மறுஆய்வுக் கட்டுரைகள், வழக்கு அறிக்கைகள், குறுகிய தகவல்தொடர்புகள், தலையங்கங்கள், ஆசிரியர் குறிப்புகள், ஆசிரியருக்கான கடிதங்கள், வர்ணனைகள், பார்வைகள், படக் கட்டுரைகள், புத்தக மதிப்புரைகள், கருத்துக் கட்டுரைகள், சிறு மதிப்புரைகள் போன்றவற்றை முதன்மைக் கவனிப்பு மற்றும் அனைத்து அம்சங்களையும் வெளியிடுகிறது. பொது பயிற்சி.

இதழில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கையெழுத்துப் பிரதிகள், ஆசிரியர் இதற்கு முன் கட்டுரையை வேறொரு இதழில் சமர்ப்பிக்கவில்லை அல்லது வேறு இடத்தில் உள்ளடக்கத்தை வெளியிடவில்லை என்ற புரிதலின் அடிப்படையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். சமர்ப்பிப்பதற்கான கையெழுத்துப் பிரதியை எவ்வாறு தயாரிப்பது என்பதை ஆசிரியர் வழிகாட்டுதல்கள்

பக்கத்தை முழுமையாகப் படிக்குமாறு ஆசிரியர்களுக்குப் பரிந்துரைக்கிறோம் . நீங்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளை ஆன்லைனில் https://www.scholarscentral.org/submissions/cancer-clinical-research.html இல் சமர்ப்பிக்கலாம் அல்லது ccr@alliedacademiesscholars.com மற்றும்/அல்லது clincancer@journalsci.org க்கு மின்னஞ்சல் இணைப்பாகச் சமர்ப்பிக்கலாம்.