குழந்தைகள் மற்றும் இளம்பருவ ஆரோக்கியத்தின் இதழ்

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

குழந்தைகள் மற்றும் இளம்பருவ ஆரோக்கியத்தின் இதழ் என்பது ஒரு ஆன்லைன் திறந்த அணுகல் சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட இதழாகும், இது குழந்தைகள் மற்றும் இளம்பருவ ஆரோக்கியத்தின் பரந்த பகுதியில் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் முன்னேற்றத்தை ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் அசல் அறிவியல் அறிவைப் பரப்புவதை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

 • குழந்தை
 • இளமைப் பருவம்
 • இளம்பருவ மனநலம்
 • குழந்தை வளர்ச்சி
 • குழந்தை ஆரோக்கியம்
 • நேர்மறை இளைஞர் வளர்ச்சி
 • மன ஆரோக்கியம்
 • மனச்சோர்வு
 • கவலை
 • மருந்து பாதுகாப்பு
 • குழந்தை மருத்துவம்
 • உணர்ச்சிக் கோளாறு
 • உடல் நிறை குறியீட்டெண்
 • தரமான படிப்பு
 • பிறந்த குழந்தை ஆரோக்கியம்
 • மரபணு பிரச்சனைகள்
 • உளவியல் மற்றும் மனநல கோளாறு
 • பொருள் துஷ்பிரயோகம்
 • குழந்தை மற்றும் இளம்பருவத்தில் மனஉளைச்சல் சீர்கேடு
 • இளைஞர் வளர்ச்சி
 • உடல் குறைபாடுகள்
 • சைக்கோட்ரோபிக் மருந்து

குழந்தைகள் மற்றும் இளம்பருவ ஆரோக்கியத்தின் இந்த பல்துறைத் துறையில் அனைத்து வகையான அசல் படைப்புகளையும் வெளியிடுவதில் ஜர்னல் ஆர்வமாக உள்ளது, இது குழந்தைகள் முதல் இளைஞர்கள் வரை வயது வரம்பில் உள்ளவர்களின் முழுமையான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது.