ஜர்னல் ஆஃப் பிசிகல் தெரபி அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசின்

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

ஜர்னல் ஆஃப் பிசிகல் தெரபி அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசின் நோக்கம் பல்வேறு நுட்பங்கள் மற்றும் அணுகுமுறைகள், விமர்சனங்கள், வர்ணனைகள் மற்றும் குறுகிய தகவல்தொடர்புகளைப் பயன்படுத்தி அசல் ஆராய்ச்சியை வெளியிடுவதாகும். உடல் சிகிச்சை மற்றும் விளையாட்டு மருத்துவத்தின் முக்கிய அம்சங்கள், தொழில் சார்ந்த சிக்கல்கள், மேலாண்மை, விளையாட்டு மற்றும் உடற்பயிற்சி தொடர்பான காயங்களின் மறுவாழ்வு, கினீசியாலஜி மற்றும் ஆர்த்ரோபிளாஸ்டி உட்பட இதழில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.

வாய்ப்பு

 •  விளையாட்டு காயம் மதிப்பீடு
 •  மூளையதிர்ச்சி மேலாண்மை
 •  ஆதாரம்?அடிப்படையிலான மருத்துவம் 
 •  விளையாட்டு உளவியல் தகவமைப்பு விளையாட்டு 
 •  பாராலிம்பிக் மருத்துவம்
 •  விளையாட்டு ஊட்டச்சத்து
 •  குழந்தை மற்றும் முதியோர் உடல் சிகிச்சை
 •  விளையாட்டு உடல் சிகிச்சை
 •  தேக ஆராேக்கியம்
 • பக்கவாதம் மறுவாழ்வு 
 • மனித இயக்கத்தின் பயோமெக்கானிக்ஸ் 
 • குழந்தை மறுவாழ்வு
 • கார்டியோபுல்மோனரி மறுவாழ்வு  
 • விளையாட்டு காயம் 
 • விளையாட்டு மற்றும் உடற்பயிற்சி மருத்துவம்