முதன்மை பராமரிப்பு மற்றும் பொது பயிற்சி இதழ்

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

முதன்மை பராமரிப்பு மற்றும் பொது பயிற்சி இதழ் முதன்மை பராமரிப்பு மருத்துவர்கள் மற்றும் அவர்களின் சுகாதாரப் பாதுகாப்புக் குழுக்களுக்கு விரிவான, அணுகக்கூடிய சுகாதாரத் தகவல்களை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, அவர்கள் தனிப்பட்ட சுகாதாரத் தேவைகளின் அதிகபட்ச சதவீதத்தைப் பூர்த்தி செய்வதையும் நோயாளிகள், குடும்பங்கள் மற்றும் சமூகங்களுடன் கூட்டாண்மைகளைப் பேணுவதையும் உறுதிசெய்கிறது. முதன்மை பராமரிப்பு மற்றும் பொது பயிற்சியை உள்ளடக்கிய எளிய மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்கு அப்பால் சுகாதார ஆராய்ச்சியில் சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் குறித்து ஜர்னல் முக்கியமாக கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த இதழ் தொடர்புடைய துறைகளில் நிபுணத்துவத்தின் பரந்த அளவை உள்ளடக்கியது:

 • சுகாதார கல்வி
 • ஊட்டச்சத்து ஊக்குவிப்பு
 • பாதுகாப்பான நீர் மற்றும் சுகாதாரம்
 • தாய் மற்றும் குழந்தை சுகாதார பாதுகாப்பு
 • நோய்த்தடுப்பு
 • உள்ளூர் நோய்களின் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு
 • பொதுவான நோய்கள் மற்றும் காயங்களுக்கு சிகிச்சை
 • அத்தியாவசிய மருந்துகளை வழங்குதல்
 • உள் மருந்து
 • பொது மருத்துவம்
 • குடும்ப மருத்துவம்
 • நர்சிங் பயிற்சி
 • சமூக சுகாதார சேவைகள்
 • பெரினாட்டல் பராமரிப்பு
 • பிரசவத்திற்குப் பிந்தைய பராமரிப்பு
 • குடும்பக் கட்டுப்பாடு அங்கீகாரம்
 • COVID-19
 • வெளிநோயாளி
 • நோய்த்தடுப்பு மறுவாழ்வு
 • நோயாளி ஆலோசனை
 • பரவல்
 • தனிமைப்படுத்துதல்
 • உடல் நலமின்மை