நுரையீரல் மற்றும் மருத்துவ ஆராய்ச்சி இதழ்

கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும்

நுரையீரல் மற்றும் மருத்துவ ஆராய்ச்சி இதழ் மருத்துவ ஆராய்ச்சி, சுவாச நோய்கள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய துறைகளில் உள்ள முக்கிய அறிவியல் வளர்ச்சிகளின் சரியான நேரத்தில் விளக்கங்களை வழங்குகிறது. இது உயர்தர ஆய்வுக் கட்டுரைகள், ஆய்வுக் கட்டுரைகள், வழக்கு அறிக்கைகள், குறுகிய தகவல்தொடர்புகள், தலையங்கங்கள், ஆசிரியர் குறிப்புகள், ஆசிரியருக்கான கடிதங்கள், வர்ணனைகள், பார்வைகள், படக் கட்டுரைகள், புத்தக மதிப்புரைகள், கருத்துக் கட்டுரைகள், மினி விமர்சனங்கள் போன்றவற்றை நுரையீரல் மற்றும் மருத்துவத்தின் அனைத்து அம்சங்களையும் வெளியிடுகிறது. ஆராய்ச்சி.

இதழில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கையெழுத்துப் பிரதிகள், ஆசிரியர் இதற்கு முன் கட்டுரையை வேறொரு இதழில் சமர்ப்பிக்கவில்லை அல்லது வேறு இடத்தில் உள்ளடக்கத்தை வெளியிடவில்லை என்ற புரிதலின் அடிப்படையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். சமர்ப்பிப்பதற்கான கையெழுத்துப் பிரதியை எவ்வாறு தயாரிப்பது என்பதை ஆசிரியர் வழிகாட்டுதல்கள்

பக்கத்தை முழுமையாகப் படிக்குமாறு ஆசிரியர்களுக்குப் பரிந்துரைக்கிறோம் . நீங்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளை ஆன்லைனில் https://www.scholarscentral.org/submissions/pulmonology-clinical-research.html இல் சமர்ப்பிக்கலாம் அல்லது pulmonology@scienceresearchpub.org மற்றும்/அல்லது pulmonology@alliedscholar.com க்கு மின்னஞ்சல் இணைப்பாகச் சமர்ப்பிக்கலாம்.