மொழிபெயர்ப்பு ஆராய்ச்சி இதழ்

சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை

மொழிபெயர்ப்பு ஆராய்ச்சி இதழ்  என்பது ஒரு திறந்த அணுகல் இதழாகும், இதில் எங்கள் நிபுணத்துவ மதிப்பாய்வாளர்கள் அசல் கட்டுரைகள், ஆய்வுக் கட்டுரைகள், வழக்கு அறிக்கைகள், கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் தற்போதைய புதுமையான வளர்ச்சிகள் குறித்து சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட்டுரைகளின் தரம் மற்றும் உள்ளடக்கம் பற்றிய கருத்துக்களை வழங்கும் ஒரு பார்வையற்ற சக மதிப்பாய்வு செயல்முறையைப் பின்பற்றுகிறது. குறுகிய தகவல்தொடர்புகள், முதலியன. உலகளாவிய ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு எந்தவொரு கட்டுப்பாடுகளும் அல்லது வேறு எந்த சந்தாவும் இல்லாமல் ஆன்லைனில் இலவசமாகக் கிடைக்கும்.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கையெழுத்துப் பிரதியும் முதன்மை தரக் கட்டுப்பாட்டுச் சரிபார்ப்பிற்காகத் தலையங்க அலுவலகத்தால் செயலாக்கப்பட்டது, அதைத் தொடர்ந்து வெளிப்புற சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை. வழக்கமாக பூர்வாங்க தரக் கட்டுப்பாடு 7 நாட்களுக்குள் முடிவடைகிறது மற்றும் முக்கியமாக ஜர்னல் வடிவமைப்பு, ஆங்கிலம் மற்றும் ஜர்னல் நோக்கம் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது.

மொழிபெயர்ப்பு ஆராய்ச்சி இதழ் ஒரு கண்மூடித்தனமான சக மதிப்பாய்வு செயல்முறையைப் பின்பற்றுகிறது, அங்கு எங்கள் நிபுணர் மதிப்பாய்வாளர் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட்டுரைகளின் தரம் மற்றும் உள்ளடக்கம் பற்றிய கருத்துக்களை வழங்குகிறார்.

கட்டுரை சமர்ப்பிப்பதில் இருந்து வெளியீடு வரை பாய்வு விளக்கப்படம் கீழே உள்ளது: