ஜர்னல் ஆஃப் மாலிகுலர் மெடிசின் அண்ட் தெரபி

ஜர்னல் பற்றி Open Access

ஜர்னல் ஆஃப் மாலிகுலர் மெடிசின் அண்ட் தெரபி

ஜர்னல் ஆஃப் மாலிகுலர் மெடிசின் அண்ட் தெரபி (JMMT), புதிதாகத் தொடங்கப்பட்ட இதழ், இது உயர்தர அசல் ஆராய்ச்சி, முறையான ஆய்வுகள், மெட்டா பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிக்கைகள், முன்னோக்குகள் ஆகியவற்றின் விரைவான வெளியீடு மூலம் மூலக்கூறு மருத்துவத்தின் அறிவியல் மற்றும் நடைமுறையை மேம்படுத்த அர்ப்பணிக்கப்படும். சிறப்பு உள்ள அனைத்து துறைகள் மற்றும் சிகிச்சை பகுதிகள்.

ஜர்னல் ஆஃப் மாலிகுலர் மெடிசின் அண்ட் தெரபி (JMMT) இன் நோக்கம், மூலக்கூறு மருத்துவம் மற்றும் சிகிச்சையில் பரந்த அளவிலான கருப்பொருள்களை வாசகர்களுக்கு வழங்குவதாகும். நோயாளியின் பராமரிப்பில் ஏற்படக்கூடிய தாக்கத்தை வெளியிடுவதற்கான முக்கிய அளவுகோல்.

நோக்கங்கள் மற்றும் நோக்கம்

ஜர்னல் ஆஃப் மாலிகுலர் மெடிசின் அண்ட் தெரபி (JMMT) என்பது ஒரு திறந்த அணுகல் இதழாகும், இது உலகளாவிய பார்வையாளர்களுக்கு இந்தத் துறையில் ஆராய்ச்சியை பரவலாகப் பரப்புவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. முறை மற்றும் நுட்பங்களில் புதிய முன்னேற்றங்கள் ஆராய்ச்சி சமூகத்திற்கு முக்கியமான ஆதாரங்கள்.

கருத்தியல் முன்னேற்றங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதன் மூலம், மூலக்கூறு மற்றும் மருத்துவ ஆராய்ச்சி, மூலக்கூறு நோயெதிர்ப்பு, மூலக்கூறு நோயியல், மூலக்கூறு மரபியல், மூலக்கூறு மனித மரபியல், மூலக்கூறு நுண்ணுயிரியல், மூலக்கூறு நோய்க்கிருமி உருவாக்கம், மூலக்கூறு இதயவியல், மூலக்கூறு இதயவியல், மூலக்கூறு மற்றும் மருத்துவ ஆராய்ச்சி ஆகிய துறைகளில் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை விரைவாக வெளியிடுவதற்கும் புழக்கத்துக்கும் உதவுவதே இதன் நோக்கமாகும். மூலக்கூறு அறுவை சிகிச்சை மற்றும் மூலக்கூறு உளவியல். இது அசல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுக் கட்டுரைகள், மருத்துவ வழக்குகள், முன்னோக்கு, வர்ணனை மற்றும் பிறவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

ஆசிரியர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளை மின்னஞ்சல் இணைப்பாக  molecularmedicine@alliedacademies.org க்கு சமர்ப்பிக்கலாம்

உங்கள் கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும்
editorialservice@alliedacademies.org

வெளியிடப்பட்ட கட்டுரைகள்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Tau MeTeR composites for the generation of continuous and categorical measures of tau deposits in the brain

Villemagne VL, Doré V, Bourgeat P, Burnham S, Mulligan R, Laws S, Fripp J, Cummings T, Salvado O, Masters CL, Rowe CC

ஆய்வுக் கட்டுரை

Position dependence of an enhancer activity of the human beta-globin intron-ii, within a heterologous gene.

Alireza Zomorodipour, Elham Moein Jahromi, Fariba Ataei, Sepideh Valimehr

ஆய்வுக் கட்டுரை

Characterization of glycine release from mouse hippocampal slices.

Simo S Oja, O Sakari Oja, Pirjo Saransaari

கட்டுரையை பரிசீலி

FBN1 and TGFB1: Molecular mechanisms in the pathogenesis of thoracic aortic aneurysms and dissections.

Ramune Sepetiene and Sandrita Simonyte