நரம்பியல் இயற்பியல் ஆராய்ச்சி

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

நரம்பியல் இயற்பியல் ஆராய்ச்சி நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்பாடு குறித்த அசல் கட்டுரைகளை வெளியிடுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. சவ்வு மற்றும் செல் முதல் அமைப்புகள் மற்றும் நடத்தை வரை செயல்பாடுகளின் அனைத்து நிலைகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. சோதனை அணுகுமுறைகளில் மூலக்கூறு நரம்பியல், செல் கலாச்சாரம் மற்றும் துண்டு தயாரிப்புகள், சவ்வு உடலியல், வளர்ச்சி நரம்பியல், செயல்பாட்டு நரம்பியல் உடற்கூறியல், நரம்பியல் வேதியியல், நரம்பியல், அமைப்புகள் மின் இயற்பியல், இமேஜிங் மற்றும் மேப்பிங் நுட்பங்கள் மற்றும் நடத்தை பகுப்பாய்வு ஆகியவை அடங்கும். பரிசோதனை தயாரிப்புகள் மனிதர்கள் உட்பட முதுகெலும்பில்லாத அல்லது முதுகெலும்பு இனங்களாக இருக்கலாம். கோட்பாட்டு ஆய்வுகள், சோதனைத் தரவுகளின் விளக்கத்துடன் நெருக்கமாகப் பிணைக்கப்பட்டிருந்தால் மற்றும் பரந்த ஆர்வத்தின் கொள்கைகளை தெளிவுபடுத்தினால் அவை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

முக்கிய வார்த்தைகள் 

 • அல்சீமர் நோய்
 • டிமென்ஷியா மனச்சோர்வு
 • நியூரோடிஜெனரேஷன்
 • நியூரோஇமேஜிங்
 • நரம்பு அழற்சி
 • நரம்பியல்
 • மனநோய்
 • அதிர்ச்சிகரமான மூளை காயம்
 • மனநோயியல்
 • நரம்பியல் மனநல மருத்துவம்
 • ஹண்டிங்டன் நோய்
 • கணக்கீட்டு நரம்பியல்
 • மனநல கோளாறுகள்
 • நரம்பு மண்டலம்
 • நியூரான்கள், க்ளியா மற்றும் நெட்வொர்க்குகள்