ஒட்டுண்ணி நோய்களின் ஜர்னல்: நோய் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சை

சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை

ஜர்னல் ஆஃப் ஒட்டுண்ணி நோய்: நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சை  என்பது ஒரு திறந்த அணுகல் இதழாகும், இது ஒரே கண்மூடித்தனமான ஒரு சக மதிப்பாய்வு செயல்முறையைப் பின்பற்றுகிறது, அங்கு எங்கள் நிபுணர் மதிப்பாய்வாளர்கள் அசல் கட்டுரைகளின் முறையில் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் தற்போதைய நாவல் வளர்ச்சிகள் குறித்த சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட்டுரைகளின் தரம் மற்றும் உள்ளடக்கம் குறித்து கருத்துகளை வழங்குகிறார்கள். , ஆய்வுக் கட்டுரைகள், வழக்கு அறிக்கைகள், குறுகிய தகவல்தொடர்புகள், குறுகிய வர்ணனைகள், கருத்துக் கட்டுரைகள், முன்னோக்குகள், படக் கட்டுரைகள், போன்றவற்றை ஆன்லைனில் எந்த கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாமல் அல்லது உலகளாவிய ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு வேறு எந்த சந்தாவும் இல்லாமல் இலவசமாகக் கிடைக்கும்.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கையெழுத்துப் பிரதியும் முதன்மை தரக் கட்டுப்பாட்டுச் சரிபார்ப்பிற்காகத் தலையங்க அலுவலகத்தால் செயலாக்கப்பட்டது, அதைத் தொடர்ந்து வெளிப்புற சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை. வழக்கமாக பூர்வாங்க தரக் கட்டுப்பாடு 2 நாட்களுக்குள் முடிவடையும் மற்றும் முக்கியமாக ஜர்னல் வடிவமைப்பு, ஆங்கிலம் மற்றும் ஜர்னல் நோக்கம் ஆகியவற்றைக் குறிக்கும்.

கட்டுரை சமர்ப்பிப்பதில் இருந்து வெளியீடு வரை பாய்வு விளக்கப்படம் கீழே உள்ளது: