தாவர நோய்கள் மற்றும் உயிரியக்கவியல் இதழ்

கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும்

ஜர்னல் உயர்தர அசல் கட்டுரைகள், மதிப்புரைகள், தலையங்கங்கள் மற்றும் தாவர நோய்கள் மற்றும் பயோமார்க்ஸின் அனைத்து அம்சங்களையும் உரையாற்றும் வழக்கு அறிக்கைகளை வெளியிடுகிறது. கண்டறிதல், நோயறிதல், சிகிச்சை, மேலாண்மை மற்றும் மிக முக்கியமாக தாவர நோய்களைத் தடுப்பது மற்றும் தொடர்புடைய ஆய்வுப் பகுதிகள் ஆகியவற்றில் முக்கிய அறிவியல் முன்னேற்றங்களின் சரியான நேரத்தில் விளக்கங்களை வழங்குகிறது.

ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் நிபுணத்துவம் மற்றும் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வுகள் கொண்ட அறியப்பட்ட நபர்கள் எங்கள் பத்திரிகையில் மதிப்புரைகள் மற்றும் தலையங்கங்களை எழுத அழைக்கப்படுகிறார்கள். அழைக்கப்படாத மதிப்புரைகளும் துறையில் உள்ள வெளியீடுகளுடன் நிபுணர்களால் எழுதப்பட்டால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

இதழில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கையெழுத்துப் பிரதிகள், ஆசிரியர் இதற்கு முன் கட்டுரையை வேறொரு இதழில் சமர்ப்பிக்கவில்லை அல்லது வேறு இடத்தில் உள்ளடக்கத்தை வெளியிடவில்லை என்ற புரிதலின் அடிப்படையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

சமர்ப்பிப்பதற்காக கையெழுத்துப் பிரதியை எவ்வாறு தயாரிப்பது என்பதை விவரிப்பதால், வடிவமைப்பு வழிகாட்டியை முழுமையாகப் படிக்குமாறு ஆசிரியர்களை நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்.

ஆசிரியர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளை மின்னஞ்சலாக  plantdiseases@jpeerreview.org  அல்லது  plant@journalinsight.org க்கு சமர்ப்பிக்கலாம்.