ஊட்டச்சத்து மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தில் நுண்ணறிவு

உணவுக் கொள்கை & சேவைகள்

சுருக்கம்

Regenerative Care for Diabetic Wounds

  • Sandeep Shrivastava
தலையங்கம்

Food Science & Nutrition

  • Mohamed Ali
தலையங்கம்

MARKET ANALYSIS FOR FOOD SAFETY

  • Ikechi Kelechi Agbugba