அறுவைசிகிச்சை மற்றும் ஊடுருவும் நடைமுறைகளில் வழக்கு அறிக்கைகள்

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

இந்த இதழின் நோக்கம், அறுவை சிகிச்சையின் அறிவியல் முன்னேற்றங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சிகளுக்கு பங்களிப்பது மற்றும் அறிவியல் மற்றும் மருத்துவம், புதிய சிகிச்சை முகவர்கள், அணுகுமுறைகள் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை நடைமுறைகளில் முன்னேற்றங்கள் ஆகியவற்றின் பல்வேறு துறைகளில் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் தலையீடுகள் பற்றிய அறிவைப் பரப்புவதாகும்.

ஜர்னல் முக்கியமாக பின்வரும் தலைப்புகளில் கவனம் செலுத்துகிறது:  குறைந்தபட்ச-ஆக்கிரமிப்பு அறுவை சிகிச்சை, லேப்ராஸ்கோபிக் அறுவை சிகிச்சை, லேபரோடோமி, மைக்ரோ சர்ஜரி, ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை மற்றும் சில அறுவை சிகிச்சை சிறப்புகள் பொது அறுவை சிகிச்சை, நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை, பாத அறுவை சிகிச்சை, பல் அறுவை சிகிச்சை, வாய்வழி மற்றும் மாக்ஸில்லோஃபேஷியல் அறுவை சிகிச்சை, அசாதாரண ஆய்வு, இதய அறுவை சிகிச்சை. , முதலியன

முக்கிய வார்த்தைகள்:

 • அப்பென்டெக்டோமி
 • இணைப்பு நீக்கம்
 • மார்பக பயாப்ஸி
 • கரோடிட் எண்டார்டெரெக்டோமி
 • கண்புரை அறுவை சிகிச்சை
 • சிசேரியன் பிரிவு
 • பல் அறுவை சிகிச்சை
 • பித்தப்பை அகற்றுதல்
 • ஹெமோர்ஹாய்டெக்டோமி
 • மாக்ஸில்லோஃபேஷியல் அறுவை சிகிச்சை
 • பலூன் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி
 • கரோனரி ஸ்டென்டிங்
 • பெரிஃபெரல் வாஸ்குலர் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி
 • அதெரெக்டோமி
 • IVC ஃபில்டர் பிளேஸ்மேன், அகற்றுதல்
 • த்ரோம்பெக்டோமி