அறுவைசிகிச்சை மற்றும் ஊடுருவும் நடைமுறைகளில் வழக்கு அறிக்கைகள்

கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும்

அறுவைசிகிச்சை மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு நடைமுறையில் உள்ள வழக்கு அறிக்கைகள்,  அறுவை சிகிச்சை மற்றும் குறைந்தபட்ச ஆக்கிரமிப்பு நடைமுறைகள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய துறைகளில் முக்கிய அறிவியல் முன்னேற்றங்களின் சரியான நேரத்தில் விளக்கங்களை வழங்குகிறது. இது உயர்தர ஆய்வுக் கட்டுரைகள், ஆய்வுக் கட்டுரைகள், வழக்கு அறிக்கைகள், குறுந்தகவல்கள், தலையங்கங்கள், ஆசிரியர் குறிப்புகள், ஆசிரியருக்கான கடிதங்கள், வர்ணனைகள், கண்ணோட்டங்கள், படக் கட்டுரைகள், புத்தக மதிப்புரைகள், கருத்துக் கட்டுரைகள், சிறு மதிப்புரைகள் போன்றவற்றை வழக்கு அறிக்கைகள் மற்றும் அனைத்து அம்சங்களையும் எடுத்துரைக்கிறது. குறைந்தபட்ச ஊடுருவும் நடைமுறைகள்.

இதழில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கையெழுத்துப் பிரதிகள், ஆசிரியர் இதற்கு முன் கட்டுரையை வேறொரு இதழில் சமர்ப்பிக்கவில்லை அல்லது வேறு இடத்தில் உள்ளடக்கத்தை வெளியிடவில்லை என்ற புரிதலின் அடிப்படையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.  சமர்ப்பிப்பதற்கான கையெழுத்துப் பிரதியை எவ்வாறு தயாரிப்பது என்பதை ஆசிரியர் வழிகாட்டுதல்கள்

பக்கத்தை முழுமையாகப் படிக்குமாறு ஆசிரியர்களுக்குப் பரிந்துரைக்கிறோம்  . நீங்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளை ஆன்லைனில்  https://www.scholarscentral.org/submissions/case-reports-surgery-invasive-procedures.html இல் சமர்ப்பிக்கலாம் அல்லது அறுவைசிகிச்சை@journalres.org  மற்றும்/அல்லது  crsip@scholarlyjournals.or  க்கு மின்னஞ்சல் இணைப்பாகச்  சமர்ப்பிக்கலாம்.