ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் அண்ட் பயோஅனாலிட்டிகல் கெமிஸ்ட்ரி